Mötesprotokoll från styrelsemötet 2021-06-09
Protokoll