ORDFÖRANDE
Ulf Abrahamsson
sniboranzi@hotmail.com
0738-024818

VICE ORDFÖRANDE  
Lars Hagman
molhagman@molhag.se
0707-221915

SEKRETERARE
Lars-Göran Hansen
belganet.citty@gmail.com
0701-471539

KASSÖR
Sten Henningsson
sten.henningsson@gmail.com
0705-145822

LEDAMOT
Tonni Madsen
Klippa2@gmail.com
0725-042800

SUPPLEANT 1
Kinne Axelsson
villabokliden@hotmail.com
0708-296780

SUPPLEANT 2
Maritha Johansson
majoha.50gmail.com
0709-853162

REVISORSUPPLEANT 1
Åse Strindgård
ase.strindgard@telia.com 
0708-349143

REVISORSUPPLEANT 2
Eva Magnusson
ewamagnusson@hotmail.com
0705-561496

VALBEREDNING
Catharina Salomonsson (sammankallande)
salomonsson07@hotmail.com
0707-174303

Lena Isaksson
info@kenneltorneryd.se
0708-462001

Elisabet Söderström
elisabet.soderstrom@gmail.com
0705-943815

Andra kontaktpersoner

KÖKSKOMMITTÉ
Kinne Axelsson (sammankallande)
villabokliden@hotmail.com
0708-296780

Marielle Abrahamsson
sniboranzi@hotmail.com
0730-356273

Maritha Johansson
majoha.50gmail.com
0709-853162

Monika Hagman
molhagman@molhag.se
0707-200728


TÄVLING OCH PROVKOMMITTÉ
Annika Nilsson
hundbitenkarlskrona@gmail.com
0708-538889

Jonathan Westrup
jontewestrups@hotmail.com
0768-680475

Henrik Gunnarsson
henrik@neoomi.se
0735-314003

Tonni Madsen
klippa2@gmail.com
0725-042800

Tove Olows
tove.olows@gmail.com
0761-405814

MH-KOMMITTÈ
Ulf Abrahamsson (sammankallande)
sniboranzi@hotmail.com
0738-024818

Lorena Rocha
lorena.rocha@me.com
0709-200654

PLAN OCH STUGKOMMITTÉ
Fredrik Axelsson (sammankallande)
fiff0513@hotmail.com
0734-475122

UTBILDNINGSKOMMITTÉ
Sten Henningsson (sammankallande)
sten.henningsson@gmail.com
0705-145822

SKYDDSANSVARIG
Ulf Abrahamsson
sniboranzi@hotmail.com
0738-024818

STUDIEFRÄMJANDET
Ulf Abrahamsson (sammankallande)
sniboranzi@hotmail.com
0738-024818

Maritha Johansson
majoha.50gmail.com
0709-853162

WEBB-KOMMITTÈ
Tove Olows (sammankallande)
tove.olows@gmail.com
0761-405814

Ulf Abrahamsson
sniboranzi@hotmail.com
0738-024818